-

Reklamacje


Możesz złożyć reklamację wybierając jedną z dostępnych form:


Wyślij e-mail: cok@strefa.waw.pl


Zadzwoń pod podany numer, pn - pt: 8.00 - 18.00:

22 656 41 01


Osobiście w Centrum Obsługi Klienta, pn - pt: 8.00 - 18.00:

Stacja metra Świętokrzyska, 00-108 Warszawa


Każda reklamacja powinna zawierać:

-  numer telefonu wykorzystywanego w procesie logowania do Aplikacji Mobilnej

-  adres e-mail użytkownika

-  imię i nazwisko


Jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego w Aplikacji Mobilnej biletu, należy dodatkowo podać:

-  datę i godzinę zakupu

-  numer biletu

-  numer transakcji oraz identyfikator płatności (w przypadku w którym nie można ustalić numeru biletu, a transakcja płatnicza została zainicjowana)


Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby składającej reklamację oraz produktu, pozostawia się bez rozpatrywania.


Odpowiedzi na reklamacje udzielane są pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Użytkownika pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.


Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: cok@strefa.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Klienta, stacja metra Świętokrzyska paw 1000E 00-108 Warszawa.


Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.